Powrót
do góry

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Airotec

 

AIROTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Airotec Sp. z o.o.”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-28-0043/22

Celem projektu  jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z

wprowadzeniem wytwarzanych przez firmę Airotec produktów na rynki zagraniczne, co wpłynie na

zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynkach

międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

.

Planowane efekty:

Wzrost sprzedaży produktów Airotec Sp. z o.o., zbudowanie stałej obecności produktów na rynku zagranicznym, zbudowanie świadomości marki Airotec Sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 717 521,75 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 591 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 502 350,00 PLN